Echternach in Oosterhout

Op Tweede Pinksterdag vertrok vanuit Oosterhout een volle bus voor een vijfdaagse reis naar Luxemburg. KBO – Oosterhout organiseerde de reis. De inzittenden arriveerden precies op tijd om de volgende dag de beroemde processie van Echternach te kunnen bewonderen. Drie stappen vooruit, twee achteruit, spreekwoordelijk geworden voor gebrek aan voortgang. Weer terug in Oosterhout kon men warempel drie weken later al in de raadszaal de opgedane kennis toetsen aan de merkwaardige bewegingen van de Oosterhoutse gemeenteraad. Daar werd immers een devotie-loze persiflage van de processie van Echternach opgevoerd.

Het ging over de binnenstad en over detailhandel. Vijf voor twaalf zou het zijn! Er moest en zou iets gebeuren, iets ingrijpends, om de neerwaartse trend te keren. Deskundigen werden ingehuurd, rapporten opgesteld, aanbevelingen gedaan. Van alle kanten werd benadrukt dat alle betrokken partijen de handen ineen zouden moet slaan. Een van die partijen is natuurlijk de gemeente. Die zou stevig en voortvarend beleid moeten formuleren en daar met inzet werk van dienen te maken.

Alle partijen in de gemeenteraad konden dus na de gedegen voorbereidingen hun zegje doen over de detailhandelsvisie en de binnenstadsvisie en er bleek een grote meerderheid bereid achter het college te gaan staan. De VVD-woordvoerder vatte het zo samen: de gemeentelijke opgave is vooral een krachtig samenspel te bewerkstelligen met de betrokken partners. Je zou kunnen zeggen: drie stappen vooruit! De processie is begonnen.

Maar toen stond er opeens een andere woordvoerder van diezelfde VVD op, die doodleuk weer vier stappen terug hinkelde. Dat ging ongeveer zo:

Dat gedoe met de binnenstad moet de zaak niet op slot zetten. Het zal best zo zijn dat er in het centrum achtduizend vierkante meter af moeten, maar dat mag toch niet verhinderen dat er op een paar honderd meter van dat centrum weer een paar duizend vierkante meter winkeloppervlakte wordt toegevoegd. Dus kom maar op met die Agrimarkt! Dat met de komst daarvan in het centrum nog een paar winkels zullen omvallen, dat is wel jammer maar niet zo erg. Laat de markt maar zijn werk doen.’

Als dat zo is, als de markt zijn werk mag doen, dan heb je toch potdomme helemaal geen detailhandel- of binnenstadsvisie nodig. Je moet er bij geweest zijn om het te geloven. Maar het is echt gebeurd en gezegd. Onnozel genoeg werd de VVD in een vage gelegenheidscoalitie aan een nipte meerderheid geholpen door partijen die naïef blij opveren als zij de woordjes ‘onbespoten’ of ‘streekproducten’ horen.

Onze gemeenteraad dreigt te verworden tot folkloristische attractie. Drie stappen vooruit, en dan weer even zo vrolijk terug. Processie die dood loopt. Komt dat zien!

Anton Kamps

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *